Senatne

 Vārdu autors:
 J.Rainis
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās,
Ik skanas tur dziesmās un saskaņās laistās;

Pār pļavām, pār mežiem tur meitenes līgo,
No kalna uz kalnu jāņugunis spīgo;

Visapkārt kā noslēpums drūmi guļ sils;
Tur glāžu kalns mirgo, tur ūdens pils;

Iz niedola nāras sald - sērīgi smejas,
Un mēnesnīcā tur laumas vij dejas;

Bez saulītes vakarā bāri tur dzied,
Tie bargu kungu gaitās iet…

Bet melna čūska maļ jūrā miltus,
Tos jāēd būs tiem, kam vara un viltus;

Tur karā jāj bāliņš - aust asiņains rīts,
Pret ienaidniekiem ass zobens trīts.

Tad augšā kāps pilskalns iz senseniem laikiem.
Iz simtgadu miega caur dūmiem un tvaikiem.

Dies saulīte atkal trīskrāsaina:
Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana.