Tas bij` vīris

 Vārdu autors:
 ***
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Tas bij` vīr(i)s, tam bij` vara,
Tas varēja lielīties:

Ar krūtēm(i) kalnus gāza,
Ar kājām(i) rušināj\';

Rīgu nesa saujiņā(i),
Jelgaviņu padusē;

Liepājiņu, mazpilsētu,
Aiz cepures aizspraudās;

Gan ir liela prūšu zeme,
Vienu stūri kustināja.