Tautai

 Vārdu autors:
 A.Pumpurs
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Šo domāja, to domāja,
Sveši ļaudis daudz domāj`,
Ko domāja sveši ļaudis,
To tev līdzi nedomāt.
Tava doma, laiks atnāks,
Kad i bāri domāt sāks.

Šo darīja, to darīja,
Sveši ļaudis daudz darīja.
Ko darīja sveši ļaudis,
To tev līdzi nedarīt!
Latvju zemei vēli zelt,
Augsti viņas slavu celt,
Augsti latvju slavu celt!