Trīs jaunas māsas

 Vārdu autors:
 Tautas dziesma
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Trīs jaunas māsas,
Sēd rožu dārzā,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !
Sēd rožu dārzā,
Pin vainadziņu,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !

Ņem, brālīti, vienu,
Es ņemšu otru,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !
Trešā vēl maza,
Lai paliek mājās,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !

Lai paliek mājās,
Lai taisa pūru,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !
Lai taisa pūru,
Lai gaida tautas,
Tral-lal-lā, tral-lal-lā-lā !