Neba maize pate nāca

 Vārdu autors:
 Latviešu tautasdziesma
 Komponists:
 S.Mence
 Izpildītājs:
 *** 

Neba maize pate nāca
Bagātajā vietiņājie,
Nav saulīte uzlēkuse,
Jau sirmīši nosvīduši.

Kumeliņi, bāleliņi,
Tie bij’ miežu arājiņi;
Tautu meita, zeltenīte,
Tā vārpiņu lasītāja.

Prieki bija arājam(i),
Prieks arāja līgavai.
Redzēj’ savu rudzu lauku
Kā ūdeni līgojam(i).

Ziedi balta, ābelīte,
Papuvītes maliņā(i),
Jauni puiši, art iedami,
Appušķoja cepurīti.

Neba maizi pate nāca
Bagātajā vietiņāje.