Cel mani pār' pār Daugavu 2

 Vārdu autors:
 
 Komponists:
 
 Izpildītājs:
 *** 

Cel mani pār par Daugavu
Tu, Daugav's laivinieks;
Šo lenti ņem par dāvanu -
Tā bij' mans greznums, prieks.

Par maz šī alga, meitiņa,
Par to pār necelšu,
Par to es savā laiviņā
Tev sēdēt neļaušu.

Cel mani pār par Daugavu,
Es citu maksāšu;
Es zinu jauku dziesmiņu -
To braucot dziedāšu.

Ar dziesmiņu nav maksāts gan,
Ak, daiļā meitiņa,
Cik ilgi patiks dziesma man?
Vēl nesēd laiviņā.

Cel mani pār par Daugavu,
Ak, zelta puisīti,
No manas krūts par piemiņu,
Še ņem šo rozīti.

Nē, skaistā meitiņ, tas ir maz,
Es rozi negribu:
Drīz viņa vīst un un bālējas,
Dod savu mīlību.

Ņem, zvejniek, manu mīlību,
Ņem manu sirdi sev;
Tev nododos uz mūžību,
Es gribu dzīvot tev.

Tad nāc papriekš pie manas sirds
Tu, košā meitiņa;
Redz, Daugavs viļņi saulē mirdz -
Nāc, sēdies laiviņā.

Tur viņi abi šūpojas
Pa plašo Daugavu,
Un lēni viļņi spēlējas
Ap viņa laiviņu.