Ceļinieks

 Vārdu autors:
 J.Poruks
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Birzē pogo lakstīgala;
Sidrabaina debess mala
Nogrimst tumšā, klusā silā.

Mēnesnīcā aizslīd ēna:
Iešana tik lēna, lēna,
Krūtis elpa sāpēs cilā!

Kaut jel drīzi tiktu galā,
Kapenes dus ceļa malā,
Skumji veicu sēro vietu.

Kapenēm slīd pāri ēna,
Iešana tik lēna, lēna.
Ak, es labprāt dusēt ietu.