Piemaskavas vakari

 Vārdu autors:
 Atdz. O.Vācietis
 Komponists:
 V.Solovjovs-Sedojs
 Izpildītājs:
 *** 

Viegla krēsla mieg dārza ceriņos,
Un līdz ausmai viss paliek kluss.
2x
Ja jūs zinātu, kā es mīlu šos
Zilos Maskavas vakarus.

Upē dzelmes nav, mēness sudrabs kūst,
Dzelmei mēness mirdzumu dos,
Dziesma skan un zūd, dziesma glāsta mūs
Šajos klusajos vakaros.

Pierei tev draiska sproga krīt,
Šķelmi skaties tu acīs man -
Grūti pasacīt, grūti nesacīt
Visu to, kas man sirdī skan.

Taču blāzma jau nāk par tālumu
Un pēc brīža vairs nebūs kluss,
Tāpēc sirdī, draugs, glabā arī tu
Zilos Maskavas vakarus.