Aun, meitiņa balti kājas

 Vārdu autors:
 ***
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Aun, meitiņa, balti kājas, urā!
Aun, meitiņa, balti kājas,
Jāj man līdzi pieguļā, urā, urā!

Ko es jāšu pieguļāi,
Nav man bēra kumeliņ’.

Es tev došu dūkanbēru
Par pieguļas jājumiņ’.

Ko tas manim labu dara,
Dūkanbēris kumeliņ’s?

Apēd manas tīras auzas,
Dauza manas kamaniņ’s.

Dauza manas kamaniņas,
Mētā manu līgaviņ’.

Mētā manu līgaviņu
No kalniņa lejiņā.