Ceļš pie tevis

 Vārdu autors:
 Arvis Rekets
 Komponists:
 Jānis Valters, Arvis Rekets
 Izpildītājs:
 Arvis Rekets 

Vietā vientuļā es stāvu ceļmalā
Ir nakts ar mani kopā es neesmu viens
Acis gaiši mirdz ceļu rāda sirds
Gaiss pat tas man apkārt virmo tumsā

Ceļš uz kura stāvu ved pie tevis
Pēdas mirdz ko atstāju aiz sevis
Tev es tuvojos ik mirkli tuvāk
Ātri nesteidzos jo tā ir labāk

Tu gaidi mani ciemos es lidoju un skrienu
Tu durvis vaļā vērsi lai var ap kaklu rokas vīt

Lietus lāses līst acīs man tās krīt
Rokas manas neceļas tās noslaucīt
Smaids caur lāsēm mirdz salecas man sirds
Māju redzu tavu tā tumsā