Div` dzelteni kumeliņi

 Vārdu autors:
 Tautas dziesma
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Div` dzelteni kumeliņi, ē, kumeliņi,
No jūriņas izpeldēja, trari-di, ral-la-la.
No jūriņas izpeldēja, trari-di, ral-la la.

Vienam bija zelta segli,
Otram zīda iemauktiņi.

Aiz priekiemi nezināju,
Kuram lēkti mugurāi.

Tam es lēcu mugurāi,
Kam tie zelta segli bija.

Es apkalu kumeliņu
Ar sudraba pakaviemi.

Man bij kaltis i barotis,
Es varēju kalnā jāti.

Saskaldīju ledus kalnu
Deviņosi gabalosi.