Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

 Vārdu autors:
 Tirzmaliete
 Komponists:
 J.Graubiņš
 Izpildītājs:
 H.Spanovskis, J.Paukštello 

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā.
2x
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
2x
Kur agrā rītā kuplas smilgas bradā
Ar basām kājām ganiņš bārenīt`s.

Es dziedāšu par taku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavos,
2x
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas dzeltainītes birst.
2x
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
2x
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē,
Tur tavā priedulāja pakrēslā.