Kā man klājas

 Vārdu autors:
 M.Melglavs
 Komponists:
 J.Kulakovs
 Izpildītājs:
 Ieva Akurātere 

Ko man dosi, māmulīte
Par mūžīgu dzīvošan’?
Ko man dosi, māmulīte
Par mūžīgu dzīvošan’?

Izplaukst zelta ābelīte
Un kā rīta migla skan
Izplaukst zelta ābelīte
Un kā rīta migla skan

Ko tas dos tev, māmulīte
Ka tavs dēliņš nenomirs?
Ko tas dos tev, māmulīte
Ka tavs dēliņš nenomirs?

Atbildes nav

Tikai vējā notrīs ozolīšu birzs
Vējā notrīs ozolīšu birzs
Tikai koki savīkšas uz rudeni
Koki savīkšas uz rudeni

Atbildes nav

Izčib visi mani joki
Visi joki gludeni
Izčib visi mani joki
Visi joki gludeni

Atbildes nav

Tikai kājas
Drošāk savu zemi min
Kājas
Drošāk savu zemi min

Tāpēc, draugi
Kā man klājas
It neviens lai neuzzin
Tāpēc, draugi
Kā man klājas
It neviens lai neuzzin