Svētvakars

 Vārdu autors:
 Imants Ziedonis
 Komponists:
 Raimonds Pauls
 Izpildītājs:

Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām
Ar stārķu ligzdām un kurmju ejām
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām.

Par verga algu es tajā sirgšu
Par indes malku es viņu pirkšu
Ar zelta atslēgām slēgšu, slēpšu
Kā puskauts āzis par viņu brēkšu.

Šo likteņzemi svētvakaros
No manas dvēseles kāds noņem nost

Ak, svētā brīvība, kā tad es jūtu
Cik esmu nesis smagu un grūtu
Tā kā vairs nava ne cik melns aiz naga
Tad es tik atjaušu cik bija smaga