Es nenācu šai vietā

 Vārdu autors:
 Latviešu tautasdziesma
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

Es nenācu šai vietā(i)
Savu miegu izgulēt(i).

Piedz.
Trai-rai-rai ritam, trai rai rai ritam
Trairai rallalā, trādi ralla-lā.

Nācu ēst(i), nācu dzert(i),
Nācu jautri padziedāt(i).

Ja es būtu to zinājis,
Ka tik jauki šai vietā(i).

Es būt` sievu līdz paņēmis
Ar visiem(i) bērniņiem(i).

Tie palika aizkrāsnē(i),
Vēderiņus kasīdami.

Visa mana naba niez(a),
Kā es gribu brandavīnu.

Kad iedzēru brandavīnu,
Tad nabiņa neniezēja.

Kad iedzēru juhaidriku,
Nospārdīju Miku pliku.

Mūsu ciema meitiņām(i)
Triju taku vēderiņi.

Pa pirmo žīdi brauca,
Pa otro čigāniņi.

Pa trešo ciema puiši
Žagariņus vizināja.

Jauns ar jaunu tā gulēja,
Ūdens cauri netecēja.

Vecs ar vecu tā gulēja,
Žīds ar kuili cauri skrēja.