N. N. gāja uz krodziņu

 Vārdu autors:
 ***
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

N. N. gāja uz krodziņu, tā ir,
Likumiņus mētādams, tā ir, tā ir, tā ir.

Vecais tēvs tam pakaļ gāj`,
Ādas bikses braucīdams.

Pats es gāju uz krodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē.

Ne pie kroga nepiegāj`,
Siev` ar tīni pakaļ tek.

Pats es dzēru puskortel`,
Sievai dev` pa trīskapeik`.

Ar āzīti arti gāj`,
Celmotāi līdumā;

Āzīts vilka atspēries,
Es turēju izstiepies.