Nakts

 Vārdu autors:
 L.Veismanis
 Komponists:
 J.Vītols
 Izpildītājs:
 *** 

Cik jauka nakts! Pie debess lido
Vēl pēdējs dienas stars,
Un upē mēnesnīca klido
Un dzelmē klejo nāru bars.
Cik jauka nakts!

Cik klusa nakts! Jau miegā maigā
Kā pamirusi daba snauž,
Vēl nomodā tik migla naigā,
Tā dieviem svētas segas auž.
Cik klusa nakts!