No paša Dieva līksmība mums dota

 Vārdu autors:
 ***
 Komponists:
 ***
 Izpildītājs:
 *** 

No paša Dieva līksmība mums dota
Un prieki mūsu jaunībai,
Un līksmība ir mūsu augsta rota
Par spīti niknai skaudība-a-a-ai.

Piedz.
Priecīgi dzerot, lai uzdziedam,
Kannas, ja tukšas, lai piepildam.

Kamēr mums jaunībā vēl spirgti kauli,
Mums arī netrūkst līksmības.
Kad vakars nāks, tad līdz ar mīļo sauli
Ar\' aizies prieka dieniņas.

Tas dzīves puķu mēness vienreiz smejas,
Lai līksmi to nodzīvojam;
Un kad būs jādodas uz nāves leju,
Lai droši Tēvam pieejam!

Dzer, brālīt, dzer uz līgaviņas laimi,
Kas mīlībā tev uzsmaida.
Lai viņas godam skaņi dziedādami
Mēs visi balsis paceļam!