No tālienes es pazinu

 Vārdu autors:
 
 Komponists:
 
 Izpildītājs:
 *** 

No tālienes es pazinu
Bandinieka kumeliņu,
Zelta pieši, zīda segli,
Sidrabiņa iemauktiņi.

Dod dieviņi, kaut es būtu
Bandenieka līgaviņa,
Es mācētu droši braukti
Bandinieka kumeliņ'.

Es tev lūdzu, mīļš puisīti,
Nesien zirgu pie vītola,
Sien pie zaļa ozoliņa,
Lai rīb zeme dancojot.