Latvijas Reitingi
D
kopā : 268
Dziesmas nosaukums
Daugavas laivinieks
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Cel mani pār par Daugavu, Daugavu,
Cel mani pār par Daugavu, Daugavu,
Cel mani pār par Daugavu,
Tu Daugav`s laiviniek, laiviniek!

Piedz.:
Tu mīļa man - jo esi latvju meitene.
Kā avots ielejā tev dzidra dvēsele.
Tu mīļa man! Un to es varu apgalvot,
Ka sirdi gribi tu man vienam dot.
Kad šķiroties es tevi mīļi sveicinu,
Tad mirdz tavs vaigs, un laimes pilna esi tu,
Bet raudāt sāc, kad ardievas uz lūpām skan,
Jo esi latviete un tādēļ mīļa man, jā gan!

Ko dosi man pār pārcelšan`,
Tu, daiļā meitiņa?

Šo rozīti no savas krūts
Par pāri celšanu.

Par maz šī alga, meitiņa,
Par pāri celšanu.

Šo sirsniņu no savas krūts
Par pāri celšanu.

Tie abi laivā iesēžas
Un brauc pa Daugavu.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL