Latvijas Reitingi
S Š
kopā : 377
Dziesmas nosaukums
Sapņu tālumā
Vārdu autors:
Aspazija 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Sapņu tālumā,
Staru spožumā,
Zvaigzne dziestošā,
Mana laimība.

Rokas izstiepju,
Gaužos, pielūdzu,
Atsaukt nespēju
To, ko zaudēju.

Tvaikos vītušas,
Dubļos samītas
Dvēs`les drebošās,
Baltās lapiņas.

Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,
Nav vairs dzirdama
Saldā meldija -

Sapņu tālumā,
Staru spožumā,
Nepielūdzama!
Neatsaucama!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL