Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tad ziņģēsim to ziņģi
Vārdu autors:
R.Blaumanis 
Komponists:
Raimonds Pauls 
Izpildītājs:
H.Spanovskis, J.Paukštello 
Tad ziņģēsim to ziņģi, pidralla pidrallā,
Par vienu melderzelli, pidralla pidrallā,
Tas mīlēja vien` meitiņ, to otru arīdzan,
Pidralla pidrallā, to otru arīdzan.

To vienu viņš apņēma, to otru atstāja,
To vienu viņš apņēma, to otru atstāja,
To vienu viņš apņēma, to otru atstāja,
Pidralla pidrallā, to otru atstāja.

Man nokrita cepurīte, opsi-drallalā,
Jaunu meitu pulciņā, opsi-drallalā,
Kas godīga mātes meita, opsi-drallalā,
2x
Paceļ manu cepurīti, opsi-drallalā.

2x
Āre māre pēle spēle tumbai rasa rassasā,
Āre māre pēle spēle ai dzīndžala džindžallā.

Sāp katru dienu kauli, kauli,
Oi, oi, vairs nevar ciest.
Mājā nelīdz arī zāles, zāles,
Kam velti naudu šķiest!

Oi, oi, vai tiešām būtu, būtu
Laiks man pie tēviem iet?
Bet iedzert sīvo gribas, gribas
Un mīlēt mazuliet.

Jā, jā, jā -
Pirtī, somu pirtī iesim mēs,
Pirtī - tur mūs visus izārstēs,
Pirtī - tāds, kāds esi, sārts un pliks,
Pirtī, prom uz upi bariņā žviks !

Pirtī - aija aija aijaijā,
Pirtī - aija aija aijaijā,
Pirtī - aija aija aijaijā,
Pirtī, prom uz upi bariņā žviks !

Mežmalā reiz ēda avenes – aha,
Ģenoveva savā nodabā – viena pati,
Drebēja un gavilēja gaiss – hahaha...,
Klusi, klusi smējās nelabais.

Ieklausies, Ģenoveva,
Es gribu būt tavs nelabais – ahā,
Nelabais, labu labais,
Tāds, kuru žēl ir projām laist.

Paskaties, Ģenoveva,
Vai esmu es slikts nelabais?
Padodies, Ģenoveva,
Es esmu tāds kā elle skaists.

2x
Ģenovefa, Ģenovefa
Ar Žoru abā strādā
Viena cehā, vienā cehā,
Ar Žoru abā strādā,
O, labi strādā.

2x
Muļķe sirds -
Tai nekad nekur nav gana,
Mīlu to, jo tikai mana,
Mana ir šī muļķe sirds.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL