Latvijas Reitingi
C Č
kopā : 119
Dziesmas nosaukums
Ceriņi 1
Vārdu autors:
 
Komponists:
 
Izpildītājs:
*** 
Pavasar's klāt ir, jau gājputni dzied,
Dārzmalā ceriņi zaļo un zied,
Un, ziedi tiem zili, gan balti, kā sniegs,
Saldeno smaržu nes vējiņš tik liegs.

Agrīnā rasa kā dimanti spīd -
Saulstari glāstoši pazarēs slīd,
Un, nektara reibusi, kamene dūc,
Meitene smaržīgos ziedus tev plūc.

Meitene kādreiz, kā ceriņu zieds,
Trausla un maiga - tā mīlu tev sniedz.
Vai ilgi tā kvēlos, vai sirds tava skums?
Jo beidz arī ziedēt reiz ceriņu krūms.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL