Latvijas Reitingi
C Č
kopā : 119
Dziesmas nosaukums
Celies, sastingusī Alka!
Vārdu autors:
M.Zālīte 
Komponists:
Z.Liepiņš 
Izpildītājs:
*** 
Celies, sastingusī Alka!
Mosties, cerība, no miega!
Putiet, padevības pelni!
Tīries, atmiņa, no sārņiem!
Celieties, svešumā stingušie ļaudis!
Topiet par miesu, siltu un dzīvi!
Pielīpi atpakaļ atgriezties riecien!

2x
Celies, sastingusi Alka!
Mosties, cerība, no miega!
Putiet, padevības pelni!
Tīries, atmiņa, no sārņiem!
Raisies, apziņa, no varas!
Aunies, doma, baltas kājas!
Atver, mīla, savas acis!
Celieties, svešumā stingušie ļaudis!
Atgriešanās! Atgriešanās! (2x)
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL