Latvijas Reitingi
C Č
kopā : 119
Dziesmas nosaukums
Ceriņi kad baltie atkal plauks
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Ceriņi kad baltie atkal plauks ...
Kad pavasaris ir klāt, viss zaļo, plaukst un zied,
Kad ziedonis jaukais klāt, tam slavu putni dzied!
Kad zeltsaules staros viss vizuļot sāk,
Sirds krūtīs pēc tevis man kvēl!
Tavs gaišais un mirdzošais tēls prātā nāk,
Es gaidu, kad nāksi tu vēl!

Ceriņi kad baltie atkal plauks,
Sirds man tevim ilgās pretim trauks.
Tavus matus glāstīt, tavai dvēs'lei stāstīt,
Ziedu balto smaržu tevī elpot!
Ceriņi kad baltie atkal plauks,
Zilām tālēm ziedons pretim sauks!
Saules spožā telpā valdīs tava elpa,
Ceriņi kad atkal baltie plauks!

Ak, jaukais ziedoņlaiks, to vēsmu sirdī jūt,
Kā vējiņš skats tavs maigs, ar tevi kopā būt!
Mēs iesim, kur putniņi dziesmām mūs sveiks,
Kur tāles viss burvīgi mirdz!
Un zaļās pļavās mums puķītes teiks,
Tik mīliet, līdz krūtīs pukst sirds!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL