Latvijas Reitingi
C Č
kopā : 119
Dziesmas nosaukums
Ciema meita
Vārdu autors:
 
Komponists:
 
Izpildītājs:
*** 
Kur tu skriesi, ciema meita,
Tik vēlā(i) vakarā,
Bez villaines, bez vaiņaga,
Nošļukušu lindraciņ.

Man apnika mājās tupt(i),
Kaisīt rozēm istabiņ',
Labāk gāju vakarā
Meklēt sevim bāleliņ.

Kādu puisi tu meklēji,
Tik vēlā(i) vakarā,
Vai bagātu stārastiņu
Vai nabaga pušelniek.

Es meklēju tādu puisi,
Kam bija lāča augumiņš,
Kam vilciņa izturība,
Kam bitītes čaklumiņš.

Tāda puiša šeit nebija,
Kam būt' tādi tukumiņ',
Šeit tik krogus dzērājiņ,
Kumeliņ skrējējiņ.

Nu tad jāšu visu nakti
Ar putainu kumeliņ,
Nu es dzeršu krogus sausus
Zem galdiņa bāleliņ.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL