Latvijas Reitingi
G Ģ
kopā : 67
Dziesmas nosaukums
Gājēja dziesma naktī
Vārdu autors:
V.Gēte, atdz. Juris Alunāns 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tu, kas mīti debesīs,
Vaimanas un sāpes remdi,
Tam, kas vairāk novārdzis,
Vairāk atspirgšanas dzemdi,

Ak, cik prāts man nepiekusa!
Ko līdz prieks un pūliņš grūts?
Salda dusa, salda dusa
Nāc, ak nāc iekš manas krūts.

Ceļnieks naktī ilgojas
Mājās kļūt, kur mieru bauda.
Zvaigznēs skaties, nemaldies,
Nāks no augšas tevim jauda.

Mīļas rokas tevi gaida,
Tevi apkampt pretī nāks.
Tad bez naida, tad bez vaida
Sirds tad mierā atspirgt sāks.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL