Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nevis slinkojot un pūstot
Vārdu autors:
J.Alunāns 
Komponists:
Jurjānu Andrejs 
Izpildītājs:
*** 
Nevis slinkojot un pūstot,
Tautu labā godā ceļ.
Nē, pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ!

Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.

Bet, kas lielīdamies pārdot
Ved uz tirgu pelavas,
Tas, kā pelus vējam ārdot,
Zūd no ļaužu piemiņas.

Augsim lieli, augsim stipri,
Būsim sveiki, veseli.
Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi Latvijai.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL