Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
No visas sirds
Vārdu autors:
Pavasaru Jānis 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
No visas sirds un simtreiz sveiks,
Jaukais, jaukais ziedon!
Kā viesi tevi katris teiks,
Jaukais, jaukais ziedon!
Jaukais ziedon, visur gan
Tev par godu jautras dziesmas skan!

Tev nākot, prieks vien pretim dveš,
Jaukais, jaukais ziedon!
Zeļ priekā pļava, lauks un mežs,
Jaukais, jaukais ziedon!
Priecīgs tevi cīruls sveic,
Lakstīgala līksmi pogot steidz,
Tev pogot steidz!

No visas sirds un simtreiz sveiks,
Jaukais, jaukais ziedon!
Kas tevi mīļu turēt beigs,
Jaukais, jaukais ziedon!
Visas sirdis vaļā ver,
Lai tās jaunu laimi tic un cer,
Lai tic un cer!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL