Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
No debesīm es atnesu
Vārdu autors:
M.Luters, atdz. K.Fītekers 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
No debesīm es atnesu
Jums vēsti jaunu, priecīgu,
Ko Dievs jums licis sludināt:
Uz Betlemi jums aizstaigāt.

Tad klausaities, kas noticis:
Jums bērniņš šodien piedzimis
No izredzētas jaunavas,
Par to lai visi līksmojas.

Viņš ir tas Kristus, mūsu Dievs,
Tas palīdzēs jums it paties’!
Viņš pats ir jūsu Pestītājs,
Kas jūs no grēkiem nomazgāj’s.

Sveiks nāci, cienīgs dārgais Vies’!
Ar Tevi ir pats augstais Dievs!
Tu pie mums, vaidu ļaudīm nāc,
Lai slavēts top Tavs žēlīgs prāts!

Par to es ļoti priecājos
Pat lielos, grūtos sirdēstos,
Ar debespulkiem dziedādams:
`Dievs augsti teicams, slavējams!`
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL