Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nakti bira zelta rasa
Vārdu autors:
T.Zeiferts 
Komponists:
A.Vītoliņš 
Izpildītājs:
*** 
Nakti bira zelta rasa
Saltos, klusos pagalmos,
Ļaudis viņu kopā lasa,
Ieliek spožos lukturos.

Tā nebija zelta rasa,
Tā bij` Dieva Dēla vēsts.
Katra sirds pēc viņas prasa,
Naids un grēks no zemes dzēsts.

Esiet līksmi, esiet brāļi,
Dievs jūs nācis atpestīt!
Ciemu ciemos tuvu tālu
Mīlestības gaisma spīd.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL