Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nāc pie manis, tautu meita
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labāka nedabūs`;

Tu, labāka meklēdama,
Pate brauksi žagaros.

Melnas maizes neēdīsi,
Acīm baltas neredzēs`:

Ziemu dos tev ledu grauzti,
Pa vasaru akmentiņ`s,

Jau vasaras vidiņāi
Dos tev kārklus lupināt.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL