Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nabadziņi
Vārdu autors:
K.Vērdiņš 
Komponists:
L.Celma 
Izpildītājs:
Māsas, Andris Ābelīte 
Paldies tev, lielā, lielā Saule,
Ka šodien agri cēlies
Un parādījies spoža
Pār mūsu mazo miestu.
Ardievu, lielā Saule,
Tu biji brīnumsalda.
Paldies tev, lielā, lielā Saule,
Bet nepūlies gan dikti,
Griez kaut jel vienu stūri
No sava vaiga rītos.
Ardievu, lielā Saule,
Tu biji brīnumsalda.

Mēs tikai nabadziņi
Pa krēslu apkārt ejam
Un nerādāmies acīs
Nevienam, tik tam Dievam.

Tie mūs ar vienu roku
Uz mūžu tumsā grūdīs.
Griez kaut jel vienu stūri
No sava vaiga rītos,
Lai redzam agro ceļu,
Kad upurēt nes Dieviem
Ik rītu jāņtārpiņu.
Lai laipni tie un piedod
Mums mūsu sīkos grēkus
Un mūsu gaitas naudā.

Mēs tikai nabadziņi
Pa krēslu apkārt ejam
Un nerādāmies acīs
Nevienam, tik tam Dievam.

Paldies tev, lielā, lielā Saule,
Ka šodien agri cēlies
Un parādījies spoža
Pār mūsu mazo miestu.

2x
Mēs tikai nabadziņi
Pa krēslu apkārt ejam
Un nerādāmies acīs
Nevienam, tik tam Dievam.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL