Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nāk rudentiņis
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Nāk rudentiņis,
Būs barga ziema,
Grib mūsu bālēliņš
Līgavu ņemti.

Ne tev ir mājas,
Ne tev ir lauki,
Kur liksi meiteni,
Pliku paņēmis?

Taisīšu laivu
No oša koka,
Braukšu pie meitenes
Ik vakariņu.

Pārbraucu mājās,
Vaicāja māte:
Ko dara meitene
Svešajā malā?

Uguni kūra,
Sidrabu lēja,
Zīlēja nākotni
Nezināmo.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL