Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nakts pieder putniem
Vārdu autors:
J.Rībens, I.Bērziņš 
Komponists:
J.Rībens, R.Rayberg 
Izpildītājs:
re:public 
Jau vakars klāt,
Un nakts pieder putniem
Vai proti tu
Nevērt ciet acis
Turēt tās vaļā, kamēr pienāks rīts?
Skat lielais darbs nu laikam ir jau padarīts,
Padarīts

Nedod, Dievs,
Nostāties kādreiz
Tev blakus, pieskaroties netīšām,
Un pietiks mums,
Ar šo vienu reizi,
Ar gaismu tu smagām acīm projām ej,
Tu ej, tu ej

Es nenostāšos
Tev pie rokas
Starp nakti un rītu tu smej
Tu mācies garām tēmēt
Es mācos tumsā redzēt
Ar gaismu tu projām ej

Un grāmatās
Ierakstītie vārdi
Jauks tev prātu tieši kā līdz šim,
Es neesmu tas
Kas drosmīgs dzeju lasa
Par dienām, kuras nekad nenorims.

Deg kamīns arvien spožāk
Un liesmas apēd lapas,
Kur bija uzrakstīts kāds solījums
Tev jāmācās
Ir garām tēmēt,
Ar gaismu tu smagām acīm projām ej,
Projām ej, projām ej,
Tu ej, tu ej, tu ej …

Es nenostāšos tev pie rokas
Starp nakti un rītu tu smej
Tu mācies garām tēmēt, es mācos tumsā redzēt
Ar gaismu tu projām ej

Es nenostāšos tev pie rokas
Starp nakti un rītu tu laimīgi smej
Tu mācies tēmēt, es mācos redzēt
Ar gaismu tu smagām acīm projām ej,
Tu ej, projām ej,
Tu ej, projām ej
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL