Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nāc laiviņā
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Pie debesu velves jau
Spīd mēness spoži;
Zvaigznītes spīguļo
Un mirdz jo koši.
Nāc, dārgā meitiņa,
Šurp pie man` laiviņā!

It spoži zvaigznītes
Pie debess spīguļo,
Un lēni laiviņa
Pār viņiem lido.

Ielīksmo jaunība
Un dziedi, deji
Un ziedu vasarā
Līdz rozēm smeji.
Drīz beigsies jaunība.
Mīlība palicis.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL