Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nakts
Vārdu autors:
L.Veismanis 
Komponists:
J.Vītols 
Izpildītājs:
*** 
Cik jauka nakts! Pie debess lido
Vēl pēdējs dienas stars,
Un upē mēnesnīca klido
Un dzelmē klejo nāru bars.
Cik jauka nakts!

Cik klusa nakts! Jau miegā maigā
Kā pamirusi daba snauž,
Vēl nomodā tik migla naigā,
Tā dieviem svētas segas auž.
Cik klusa nakts!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL