Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
Nāciet, jūs gani
Vārdu autors:
Bohēmiešu dz., 1529 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Nāciet, jūs gani, un lūkojieties
Mīlīgo Bērnu, ko sūtījis Dievs.
Kristus, tas Kungs, šodien ir dzimis,
Glābējs Viņš katram, kas grēkos grimis,
Nebīstieties!

Eima nu, gani, uz Betlemi steigt
Debesu Tēvu ar stabulēm teikt;
Nu mums ir prieks, zudušas briesmas,
Lai atskan visur gaviļu dziesmas,
Nebīstieties!

Lai augsta slava, gods tiek daudzināts,
Un visās malās miers tiek sludināts!
Lai visi ļaudis mierā nu dzīvo,
Ka Dieva bērni cits citu mīļo!
Nebīstieties!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL