Latvijas Reitingi
N Ņ
kopā : 187
Dziesmas nosaukums
N. N. gāja uz krodziņu
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
N. N. gāja uz krodziņu, tā ir,
Likumiņus mētādams, tā ir, tā ir, tā ir.

Vecais tēvs tam pakaļ gāj`,
Ādas bikses braucīdams.

Pats es gāju uz krodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē.

Ne pie kroga nepiegāj`,
Siev` ar tīni pakaļ tek.

Pats es dzēru puskortel`,
Sievai dev` pa trīskapeik`.

Ar āzīti arti gāj`,
Celmotāi līdumā;

Āzīts vilka atspēries,
Es turēju izstiepies.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL