Latvijas Reitingi
U Ū
kopā : 55
Dziesmas nosaukums
Upe saka tecēdama
Vārdu autors:
 
Komponists:
 
Izpildītājs:
*** 
Upe saka tecēdama,
Es bagāta mātes meita,
Kad tu biji tik bagāta,
Kam tecēji jūriņā.

Kā jūrāi netecēšu,
Jūrā mana tēvs māmiņa,
Jūriņāi treji vārti,
Trejdeviņi stenderīši.

Ik pie katra stenderīša
Buntiņš zelta atslēdziņu,
Atnāk viena zveju laiva,
Atslēdz visas atslēdziņas.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL