Latvijas Reitingi
U Ū
kopā : 55
Dziesmas nosaukums
Uz apsolīto zemi
Vārdu autors:
Guntars Račs 
Komponists:
Uldis Marhilevičs 
Izpildītājs:
JMMS zēnu koris 
Kad pāri galvām svilpo vēji
Un priežu galos saule dzirkst
Mēs liekam cepures uz galvām
Un cērtam soli tā kā švirkst

Tad pāri tiltiem lecam pāri
Un pat ja daži nesaprot
Mēs dziedam paši savā mēlē
Dziesmiņu, ko katrs prot!

Lai dzīvo pankūkas un debess mannas jūra
Uz zemi apsolīto braši soļojam
Tur piena upes ir un šokolādes kalni
Un zemenes ar marcipāna kūciņām

Nekādi darbi nav par smagu
Uz mums ikviens var paļauties
Mēs ejam savu laimi meklēt
Kā gājputni iet atgriezties

Kad pāri galvām svilpo vēji
Un lietus lāsēs zeme mirkst
Mēs liekam cepures uz galvām
Un cērtam soli tā kā švirkst

Lai dzīvo pankūkas un debess mannas jūra
Uz zemi apsolīto braši soļojam
Tur piena upes ir un šokolādes kalni
Un zemenes ar marcipāna kūciņām

(c) 2010 Izdevniecība MicRec

(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL