Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tas bija laiks
Vārdu autors:
 
Komponists:
 
Izpildītājs:
*** 
Sen jau prom tas laiks kad upes viļņos
Metām ziedus, lai tos straume nes.
Draugu pulkā dziedājām par laimi.
Rūpju neskārti un jauni bijām mēs.

Piedz.
Tas bija laiks, mans draugs,
Kā maijā vakars jauks,
Kad likās ziediem vīts būs dzīves ceļš.
Lai dziesma tālu skan, sirds prieka pilna man,
Jo šodien jauni mēs un būsim brīv!
La la la la la la la la la la la la
Tas bija laiks,
O, jā tas bija laiks!

Gadi steidzas, tālu klīda draugi.
Svešo ceļos jāaiziet bij man.
Dzīves nasta liec jau manus plecus,
Bet tomēr senā dziesma sirdī skan.

Kā es vēlētos, jūs tālie draugi,
Ar jums kopā gavilēt un smiet!
Vēlreiz staigāt kopā mītās takās,
Vēlreiz pretim jaunam rītam iet.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL