Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tas bij` vīris
Vārdu autors:
*** 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tas bij` vīr(i)s, tam bij` vara,
Tas varēja lielīties:

Ar krūtēm(i) kalnus gāza,
Ar kājām(i) rušināj';

Rīgu nesa saujiņā(i),
Jelgaviņu padusē;

Liepājiņu, mazpilsētu,
Aiz cepures aizspraudās;

Gan ir liela prūšu zeme,
Vienu stūri kustināja.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL