Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tas nebūs viss
Vārdu autors:
Ingus Ulmanis, Pēters Brūveris 
Komponists:
Aigars Voitišķis 
Izpildītājs:
Lādezers 
Tad, kad karstums atkāpsies
Un aiz padebešiem ies
Tad, kad logi aizvērsies
Un no acīm noslēpsies

Tas nebūs viss
Tas vēl nebūs viss

Vai tu vari vēl vienreiz
Vai tu vēlies vēl vienreiz
Sākt no jauna vēl vienreiz
Nākt pie manis vēl vienreiz

Tad, kad sirdis nomodā
Meklē vietu parunāt
Vienā elpā izjautāt
Tajā brīdī sāpināt

Tas nebūs viss
Tas vēl nebūs viss

Vai tu vari vēl vienreiz
Vai tu vēlies vēl vienreiz
Sākt no jauna vēl vienreiz
Nākt pie manis vēl vienreiz

Vai tu vari vēl vienreiz
Vai tu vēlies vēl vienreiz
Sākt no jauna vēl vienreiz
Nākt pie manis vēl vienreiz

Aiz tiem logiem aizvērtiem
Aiz tiem vārdiem neteiktiem
Vai tu vēlies vēl vienreiz
Nākt pie manis vēl vienreiz
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL