Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tautiešami roku devu
Vārdu autors:
Tautas dziesma 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tautiešami roku devu
Aiz durvīm stāvēdama,
Kreiso devu ne labo,
Lai varēju atsacīt.

Labāk savu roku devu
Nekā savu gredzentiņu,
Roku devu, rok` atņēmu,
Gredzentiņa nevarēju.

Pāri sviedu pār ozolu
Tautu dotu gredzentiņu,
Lai tas skrēja skanēdamis
Pār ozola lapiņām.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL