Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tautiešami apsolīju
Vārdu autors:
Tautas dziesma 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tautiešami apsolīju
Raibus cimdus vakarā.

Nav saulīte nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.

Vai, Dieviņi, ko darīšu,
Mātei pūra atslēdziņ`.

Zinu, zinu, ko darīšu,
Piemānīšu māmuliņ`.

Ej, māmiņa, lūkoties,
Ko tie ciema suņi rej`.

Kamēr māte suņus rāja,
Tikmēr cimdi tautiešam.

Še, tautieti, raibi cimdi,
Tas mans pirmais adījums.

Tautiets cimdus gan paņēma,
Manis pašas nepaņēma.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL