Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tas nav taisnīgi
Vārdu autors:
Pienvedēja Piedzīvojumi 
Komponists:
Pienvedēja Piedzīvojumi 
Izpildītājs:
Pienvedēja Piedzīvojumi 
Visskaistākais no ziediem
Starp akmeņiem aug dzīvs
Kurš atradīs
Kas zin

Viscēlākais starp svešiem
Ar labu atdarīs
Un noglāstīs
Noskūpstīs

Visplašākās no sirdīm
Mums durvis aizdarīs
Kurš noglāstīs
Kas zin

Visjaukākais un tālais
Pār tevi pārklāsies
Neatceries
Man žēl

Paliec tuvs vai tālāks
Akmens sirds ne pārāk
Kas mani sasildīs

Tumšāks rīts vai vakars
Debess zied un atvars
Mūs visus paņems līdz

Visskaistākais no ziediem
Starp akmeņiem aug dzīvs
Kurš atradīs
Kas zin

Visjaukākais un tālais
Pār tevi pārklāsies
Neatceries
Man žēl

Paliec tuvs vai tālāks
Akmens sirds ne pārāk
Kas mani sasildīs

Tumšāks rīts vai vakars
Debess ziedu atvars
Mūs visus paņems līdz

2x
Rīts debesīs
Gaistošs un tīrs
Tas nav taisnīgs
Nespēks vai glāsts
Skumjākais stāsts
Viss izpostīts
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL