Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tas īstens latvietis
Vārdu autors:
 
Komponists:
 
Izpildītājs:
*** 
Kam spēks un dūša sirdī mīt,
Nav bail no pretnieka,
Kam zobens labā rokā spīd,
Pie sirds kam tēvija -
Kas samanīgs un uzticīgs
Pret ienaidnieku dodas,
Vai gods, vai nāve rodas -
Tas īstens latvietis!

Kas droši brīvu dziesmu dzied
Ar garu priecīgu,
Prot svētas liesmas sirdī liet
Pret mūsu naidnieku -
Kas nebaidās un nekaunas,
Kad vajag aizstāt tautu,
Kaut to ar zemē rautu -
Tas īstens latvietis!

Kas mūsu tēvu Dievam tic
Un pie tā turas ciet
Un verdzību kas apspiest līdz,
Kamēr tas kapā iet -
Kas patiesīgs un nešaubīgs
Sniedz roku saviem biedriem
Un rūpējas ar sviedriem -
Tas īstens latvietis!
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL