Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tautiešami apsolīju
Vārdu autors:
Tautas dziesma 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tautiešami apsolīju
Raibus cimdus vakarāi.
2x

Nav saulīte nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.

Vai, Dieviņi, ko darīšu -
Mātei pūra atslēdziņa ?

Zinu, zinu, ko darīšu:
Piemānīšu māmuliņ`!

Sarīdīšu ciema suņus,
Lai iet māte lūkotiesi.

Kamēr māte suņus rāja,
Tikmēr cimdi tautiešam.

Še, tautieti, raibie cimdi,
Tas mans pirmais adījumsi.

Tumsā vērpti, šķetināti,
Zagti, zagti māmiņai.

Tautiets cimdus gan paņēma,
Manis pašas nepaņēma.

Ej pie velna tu, tautieti,
Man jau tevis nevajag\'.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL